A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Enhet for kommunalteknikk

Enhet for kommunalteknikk har ansvar for følgende funksjoner innenfor utviklingen av Inderøy:

  • Vann
  • Avløp
  • Kommunale veger
  • Renovasjon
  • Kommunal eiendomsforvaltning

Enhet for kommunalteknikk har kontorer Inderøy rådhus og ledes av enhetsleder er Erlend Rotmo Slapgård