A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommuneplanens arealdel - høringsdokumenter

Etter forespørsel legges herved høringsversjonen av Kommuneplandokumentene ut på hjemmesiden på nytt. Merk at høringsfristen er gått ut og at dette kun legges ut nå for at de som ønsker skal kunne finne dokumentene på hjemmesiden.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning del 1

Konsekvensutrredning del 2

Saksfremlegg

Skjema