error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bilde - kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel - Kunngjøring av vedtak

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 16.06.14 ny arealdel for kommunen.

Plankart

Planbeskrivelse og planbestemmelser   

Samlet saksutredning - sluttbehandling  

Vedtaket er i henhold til Plan og bygningslovens § 11-15. Arealdelen består av plankart og planbeskrivelse med planbestemmelser og retningslinjer. I planen er det lagt inn nye formål til boliger og hytter/campingvogner samt noen hensynssoner for friluftsliv og marin verneplan. Det er utarbeidd juridiske planbestemmelser for utforming av de ulike formålene. Som vedlegg til planen ligger utarbeidd temaplan for veiledende bruk for tiltak i 100- metersbelte. Kartet skal danne grunnlag for å søke forsøksordning for nye planer og tiltak innenfor strandsonen.

Inderøy kommune skal ta initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede friområder.

Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen.

Følgende reguleringsplaner er opphevet:

  •  Nesset hyttefelt, vedtatt den 07.05.81 – går inn i arealdelen.
  •  Langaunet- Framverran vedtatt den 04.91 – går inn i arealdelen.
  •  Kjerknesvågen, vedtatt den 19.08.88 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
  •  Nausthaugen, vedtatt den 27.06.05 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
  •  Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den 21.01.08 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014
  •  Solemstunet vedtatt den 30.08.07 – Planen inngår i arealdelen
  •  Undersåker vedtatt den 28.03.77 – Inngår i arealdelen
  •  Stornes vedtatt den 30.04.80 – Inngår i arealdelen

 

Skjema