A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030

Inderøy kommune vedtok i møte den 19.06.17 ny samfunnsdel for kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030

Skjema