A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunens samfunnsdel illustrajonsbilde

Kommuneplanens samfunnsdel på høring

 

 Inderøy kommune ved formannskapet vedtok den 06.02.13, sak 1/13 å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025 ut til offentlig ettersyn.

Vedlagt ligger følgende dokument:

·         Saksframlegg med protokoll fra møtet den 06.02.13.

·         Utkast til kommuneplans samfunnsdel 2013- 2025.

 

Særutskrift fra formannskapets behandling av saken kan lastes ned på denne linken (pdf)

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 kan lastes ned på denne linken (pdf)

 

Papirutgaven er tilgjengelig i Inderøy kommune sitt servicetorg.

 

Det er sett en uttalefrist til 01.05.13. Eventuelle merknader sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

 

 

 

Skjema