A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Utlegging av manntall

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Manntall for ettersyn.

Manntallslisten for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Inderøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jf. valglovens § 2-7.

Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy – E-post: postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema