A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Kommunestyremøte 11. mai 2020

Kommunestyremøte mandag 11. mai ble avholdt på Teams, opptak av møtet kan sees her.

Disse sakene ble behandlet:
PS 14/20 Temasak - Informasjon fra NTE
PS 15/20 Revidering av Ordensreglementet for grunnskolen, mars 2020
PS 16/20 Forlengelse av innvilget salgs - og skjenkebevilling 2016 - 2020.
PS 17/20 Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune 2020 - 2024
PS 18/20 Høring NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp
PS 19/20 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS
PS 20/20 Suppleringsvalg styrer, råd og utvalg 2019-2023
FO 1/20 Interpellasjon fra Inderøy SP v/ Petter Vesterås vedr. en sterk kommunal sektor i krisetid
FO 2/20 Interpellasjon fra Siv Furunes og Mohammed Bagal Serag (SV) om å støtte oppropet "Evakuer barna fra Moria"

Skjema