A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Kompensasjonsordning 6

Inderøy kommune har i likhet med andre kommuner fått et tilsagn datert 21.12.2021 fra staten via KMD om støtte for raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Inderøy kommune er tildelt kr. 364.000,-

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjoner for lokale ​virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Departementet har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen som sikrer at tildelingen skjer i henhold til Covid-19 rammeverket for offentlig støtte. Dette finnes på www.regionalforvaltning.no

 

Frist 31.01.22

Skjema