utv4

Kompetansemålene i faget utdanningsvalg

Kompetansemålene nås gjennom ulike aktiviteter (blant annet jobbskygging,utplassering, åpen skole, bedriftsmesse) hospitering knyttet til faget utdanningsvalg, praktisk utdanningsvalg og teoritimer i faget utdanningsvalg.

Skjema