A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Ordførere i Mosvik og Inderøy

Sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune vedtatt i statsråd i dag.

Kongen i statsråd godkjente sammenslåing

Vedtak i Statsråd 5. november 2010:

Med hjemmel i lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 (inndelingslova), vedtas sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover.

 

Vedtak i Statsråd om sammenslåing av inderøy og Mosvik kommuner, 051110
Vedtak i Statsråd om sammenslåing av inderøy og Mosvik kommuner, 051110

Skjema