A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Bistand og omsorg

      
ENHETSLEDER FOR BISTAND OG OMSORG
Per Arne Olsen
Telefon
74 12 43 49 / 45 51 12 10
Kontor-adresse:
Inderøyheimen, Meieribakken 7, 7670 Inderøy
 
                                                    
HJEMMETJENESTEN  
Tjenesteleder: Jorid Melhus
Kontor: Inderøyheimen
Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7,
7670 Inderøy
Tlf: 74 12 43 56                                                                 
 
Avdelingssykepleiere:
Randi Fredly 
Tlf: 74 12 41 31
Grete Neergård
Tlf: 74 12 41 30
 
Vaktrom hjemmesykepleien:
Tlf: 74 12 43 66/ 74 12 43 67
Mob: 95 08 34 88/ 95 08 34 89
 
Omsorgsleiligheter Næss
Tlf: 74 12 43 93
Vakttlf: 74 12 43 87/ 74 12 43 95
 
Omsorgsleiligheter Inderøyheimen
Tlf: 74 12 43 76/ 74 12 43 81
 
 
SYKEHEIM
Tjenesteleder: Heidi Wennes
Kontor: Inderøyheimen
Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7, 7670 Inderøy.
 Tlf: 74 12 45 17
 
Inderøyheimen
Avdelingssykepleier:
Toril Gullberg Røli
Tlf: 74 12 41 20
Vaktrom:
Tlf: 74 12 43 61/ 74 12 41 20
Mob.Inderøyheimen: 95 97 76 88
 
Mosvik sykeheim
Adr.: Strandhaugv.31, 7690 Mosvik
Avdelingssykepleier:
Inger Margrete Indgul Vatn
E-post:
Tlf: 74 12 45 62 / 74 12 45 60
Mob.Mosvik sykeheim: 95 90 89 75
 
 
BOFELLESSKAP        
Tjenesteleder: Erlend Bjøru
Kontor: Inderøyheimen, adm.fløya
Adr: Bistand og omsorg, Meieribakken 7, 7670 Inderøy
Tlf.: 74 12 45 16
 
 
Buch-trøa
Røsetv.20, 7670 Inderøy.Tlf: 74 12 43 44
Mob.tlf: 90 64 60 57
 
Lautan
Nessveet 20, 7670 Inderøy. Tlf: 74 12 43 46
Mob.tlf: 97 51 57 96
 
Børgin Panorama
Krokvegen 3, 7670 Inderøy. Tlf 74124572
Fagleder Siv Berg Aune, tlf 74124573
 
Årfall
Årfallv. 44, 7670 Inderøy. Tlf: 74 12 44 37
Mob.tlf: 46 94 09 65
 
Bakketun
Strandhaugv. 6, 7690 Mosvik.
Mob.tlf: 48 11 37 80
 
 
KJØKKEN
Kjøkken Inderøyheimen:
Tlf: 74 12 43 71
 
Kjøkken Mosvik:
Tlf: 74 12 45 65
 
 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema