Røra skole

Kontaktlærer - vikariat

Inderøy kommune har fokus på et helhetlig dannings- og utdanningsløp, og det skal være naturlig sammenheng mellom barnehagen og skolen som læringsarena. IKT og livsmestring er satsingsområder for oppvekstsektoren kommende periode.

Røra skole – vikariat ut skoleåret 2019/2020

Id.nr. 725/2019. Kontaktlærer i 100% stilling fom 01.12.2019

Arbeidsoppgaver

Gjennom kontaktlærerfunksjonen på småtrinn

 • sikrer du kvalitet i undervisningen

 • sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø

 • planlegger og leder du elevenes læring

 • analyserer og følger du opp elevenes læringsprogresjon

 • bidrar du til godt samarbeide med foreldre

 • deltar og bidrar du i et lærende fellesskap på skolen

 • samarbeider du med andre faginstanser

  Personlige egenskaper

 • er god til å kommunisere

 • er lærevillig

 • er en lagspiller

 • er god på å bygge relasjoner

 • er resultatorientert og målbevisst

 • er innovativ

  Kvalifikasjoner

 • Kompetanse innenfor norskopplæring

 • Kompetanse og erfaring fra begynneropplæring i lesing og skriving

 • Erfaring jfr aldersgruppen

 • Grunnleggende datakunnskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder/rektor Solvår Heirsaunet, tlf. 91 35 68 79 

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner her- søknadsskjema.

Søknadsfrist: 11. november 2019.

 

 

 

 

2019-10-22 Berit Aftret
Tips en venn  Skriv ut