A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget for perioden 2019-2023

 

Kontrollutvalget 2019-2023
Medlemmer Parti
Laila Roel (Leder) AP
Harald Ness AP
Elin Margrete Kjelvik Vist SP
Leif Hjulstad SP
Knut Arne Aasan (Nestleder) H
Varamedlemmer for AP  
Hermod Løkken AP
May Grethe Kojan AP
Kjell Gulstad AP
Lill Theres Vist Trætli AP
Varamedlemmer for SP  
Morten Olsen Haugen SP
Kirsti Grøtan SP
Otte Vatn SP
Ragnhild Kjesbu SP
Varamedlemmer for H  
Tore Nyborg H
Margrete Uddu H
Siren Tvedt H

 

Sakspapirer finnes her.

Skjema