Koronavaksine dose 3

Ledige timer

Vi har mange ledige timer til koronavaksinering denne uken, de som skal ha dose 3 oppfordres til å bestille time her: https://www.helseboka.app/booking/staff/477978

 

Oversikt over hvem som anbefales en 3. dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte

 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene

 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

 

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Gruppe 3

I tillegg kan alle over 65 år få dose 3 uavhengig av underliggende sykdomer. Intervall mellom dose 2 og 3 må være 6 måneder. 

 

Skjema