A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Hygieneplakat_smitte_koronavirus

Koronavirus (coronavirus) - Råd og informasjon til befolkningen

Du finner råd og informasjon på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet: www.fhi.no 

Se artikkel: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Restriksjoner av besøkende til sykehjem,heldøgns omsorgsboliger og øyeblikkelig  hjelp døgn - informasjon gitt  6.mars 2020

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjon - les mer her

Helsedirektoratet har lagd en informasjonsfilm om koronaviruset - informasjon gitt 3.mars 2020

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen stiller Hermine (13) spørsmål til Helen (lege i Helsedirektoratet).

Informasjonsfilmen kan ses på nettsiden til Helsedirektoratet.

 

Skjema