A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Koronavirus - restriksjoner av besøkende

Restriksjoner av besøkende til sykehjem,heldøgns omsorgsboliger og øyeblikkelig  hjelp døgn 

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjon - les mer her

Skjema