A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kostpenger

 

Barnehage

Kostpenger skal dekke de faktiske utgiftene barnehagen har til servering av måltider, frukt og melk. 

Fra barnehageåret 2020/2021 ble Plan for måltidet som en pedagogisk arena vedtatt for de kommunale barnehagene. Koronapandemien har gjort det utfordrende for barnehagene å følge planen i denne perioden. Planen skal sikre et likeverdig tilbud til alle barna i Inderøybarnehagen med en fullverdig lunsj som tilrettelegges i tråd med måltidet som en pedagogisk arena. I planen tar Inderøybarnehagen høyde for at det enkelte dager er praktisk å holde på matpakketradisjon, som på turdager eller dager barna spiser ute.

Kostpengene må derfor sees som et gjennomsnitt gjennom hele året. Det gjennomføres en gjennomgang på status kostpenger for foregående år ved regnskapsavsluttning hvert år. Er det barnehager som ikke har brukt opp kostpengene utbetales differansen til foresatte.

 

SFO

Kostpengene sees som et gjennomsnitt gjennom hele året. Det vil si at vi ved regnskapsavsluttning tar en gjennomgang på status kostpenger for foregående år. Er ikke kostpengene brukt opp betales differansen ut til foresatte.

Skjema