error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Trygt hjem for en 50-lapp

Trygt hjem for en 50-lapp i Inderøy

Er du mellom 15 og 22 år, kan du komme deg trygt hjem fra sammenkomster ved å benytte deg av ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp".

Skyssen bestilles før klokka 22.00 samme kveld som du skal ha skyssen:
Hellan taxi, telefon 98 44 58 11
Mosvik taxi, telefon 45 27 44 60

Must-hytta i Kobbholmfjorden

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget har utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer og Fartøyvern.

Søknadsfrist: 1.november 2021

 

https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

20210626_121754 (3)

Høst for barn og unge i Inderøy 2021

Med gode erfaringer fra i sommer og midler igjen etter sommerskolen, og legger herved ut noen gratis tilbud også i høstferien. Se aktivitetskalender for info om påmelding:

Kulturstipend for ungdom_2020

Kulturstipend for ungdom

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend?
Kulturprisen 2021

Kulturprisen 2021

Kirkemusikerne i Inderøy, Siv Anette Lorentzen, Silje Vang Pedersen og Bjørn Bratsberg, er tildelt Inderøy kommunes kulturpris 2021. Prisen ble det ut under åpninga av visefestivalen Gullkåinn på AKSET, med diplom laget av Kari Stai, blomster og begrunnelse. 

Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor det utvidede kulturbegrep eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Prisen består av et pengebeløp på 15 000 kr, og kan tildeles en eller flere personer, en gruppe eller en organisasjon i Inderøy kommune. Kulturprisen deles  ut hvert år.

Kulturminneprisen 2021

Kulturminneprisen 2021

Sigrid Haavik og Liv Skogset Værdal er tildelt Inderøy kommunes kulturminnepris 2021. Prisen ble delt ut i kommunestyremøtet 6. september, med diplom laget av Inger Lillesand, blomster og begrunnelse. 

Kulturminneprisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for arbeid med kulturminner i Inderøy kommune.

Prisen deles ut annet hvert år av Inderøy kommune i samarbeid med SpareBank1 SMN, og består av et pengebeløp på 10 000 kr til hver.

Sundsand er en møteplass i sommer

Sommer for barn og unge i Inderøy 2021

Gjennom folkehelseprosjektet Ung i lag har ungdom bl.a. uttrykt behov for møtplasser og noe å gjøre sammen. Vi forsøker her å samle informasjon om noen av de mange aktivitetene som planlegges for barn og unge i sommer. Følg med på aktivitetskalender med informasjon om påmelding. Sommerskole Inderøy kommune.

Prosjektkoordinator Signe

Signe klar for sommeraktiviteter!

Signe Kjesbu Ottersland er tilsatt som prosjektkoordinator for Sommerskolen 2021. Hun skal informere, ta i mot påmelding og koordinere mange ulike aktiviteter i løpet av sommeren.

Signe er 20 år og har vokst opp i Inderøy. Hun har sjøl vært aktiv både innen idrett og kulturskole i sin oppvekst, og er i gang med å utdanne seg til lektor i idrettsfag ved NTNU. Nå gleder hun seg til å være aktiv sammen med barn og ungdom i Inderøy i sommer!

Kontaktinfo: Signe.Kjesbu.Ottersland@inderoy.kommune.no   
 

Oppdatert Informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

- Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
- Søknadsfristen er forlenget til 15. november