A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Tak - Foto_Steinar Grønn

Pressemelding - Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

Jul med Anita Hegerland

Jul med Anita Hegerland

Den kulturelle spaserstokken ønsker velkommen til konserter med Anita Hegerland.

Ønskekonserten med melodier av Nora Brochstedt

Ønskekonserten med melodier av Nora Brockstedt

Den kulturelle spaserstokken ønsker velkommen til arrangement.

Mosvik basseng

Svømmebasseng og idrettshall i Mosvik

Svømmebassenget åpner for en ny vintersesong mandag 15. oktober 2018 og vil være åpent til medio april 2019

 

Åpningstider svømmebasseng 2019:

Mandag (varmebading)

- Babysvømming                                                         Kl. 17.00-19.00

Onsdag

- Offentlig åpningstid                                                   Kl. 18.00-21.00

Åpent for alle. Jenter og gutter skal være oppe av bassenget senest kl. 20.00. Etter kl. 20.00 er bassenget åpent for voksne samt barn sammen med foreldre/foresatte.

 

Priser for idrettshall og svømmebasseng:


Gebyr og betalingssatser

 

Enkeltbilletter og klippekort kan betales med både Vipps og kontant.

 

Bestilling leie av idrettshall og svømmebasseng:

Ta kontakt med kommunalteknikk ved Roger Melting - tlf. 74 12 42 00  -  48 12 62 80.

Inderøy_komm

Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune

På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2019. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.

Kulturstipend for ungdom

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

Lokalsamlinga

Temamøte om søk i Digitalarkivet - i regi av Slektsnemda, Inderøy museums- og historielag

Tirsdag 5. februar kl. 17.00 holder slektsnemda et temamøte om søk i den nye internettportalen til Digitalarkivet. I klasserom ved siden av biblioteket. Arild Køhl vil veileder oss. Ta gjerne med egen PC/nettbrett og skrivesaker.