A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Tak - Foto_Steinar Grønn

Pressemelding - Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

Jul med Anita Hegerland

Jul med Anita Hegerland

Den kulturelle spaserstokken ønsker velkommen til konserter med Anita Hegerland.

Ønskekonserten med melodier av Nora Brochstedt

Ønskekonserten med melodier av Nora Brockstedt

Den kulturelle spaserstokken ønsker velkommen til arrangement.

Mosvik basseng

Svømmebasseng og idrettshall i Mosvik

Svømmebassenget åpner for en ny vintersesong mandag 15. oktober 2018 og vil være åpent til medio april 2019

 

Åpningstider svømmebasseng 2018:

Mandag (varmebading)

- Babysvømming                                                         Kl. 17.00-19.00

Onsdag

- Offentlig åpningstid                                                   Kl. 18.00-21.00

Åpent for alle. Jenter og gutter skal være oppe av bassenget senest kl. 20.00. Etter kl. 20.00 er bassenget åpent for voksne samt barn sammen med foreldre/foresatte.

 

Priser for idrettshall og svømmebasseng:


Idrettshall:

Idrettshall m/garderober pr. time                               Kr. 105,00

Lag og organisasjoner for ungdom under 20 år        Gratis

Idrettshall m/ garderober hel dag                              Kr. 1.050,00

Garderober pr. gang                                                  Kr. 100,00

 

Svømmebasseng:

Basseng pr. time                                                        Kr. 175,00

Lag og organisasjoner for ungdom under 20 år        Gratis

 

Enkeltbillett.

Enkeltbillett barn                                                         Kr. 15,00

Enkeltbillett voksne                                                     Kr. 25,00

 

Kort 30 %

Klippekort barn 13 klipp                                              Kr. 137,00

Klippekort voksne 13 klipp                                          Kr. 228,00

 

Kort 40 %

Klippekort barn 26 klipp                                              Kr. 234,00

Klippekort voksne 26 klipp                                          Kr. 390,00 

 

Enkeltbilletter og klippekort kan betales med både Vipps og kontant.

 

Bestilling leie av idrettshall og svømmebasseng:

Ta kontakt med kommunalteknikk ved Roger Melting - tlf. 74 12 42 00  -  48 12 62 80.

 

Inderøy_komm

Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune

På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2019. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.

Kulturstipend for ungdom

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

Lokalsamlinga

Lokalhistoriske treff i biblioteket - i regi av Slektsnemda, Inderøy museums- og historielag

Slektsnemda starter opp de lokalhistoriske treffene igjen. Nå på tirsdager i partalluker, kl. 17 - 19, i bibliotekets lokalhistoriske rom.

Julekonsert 03

Julekonsert 3. desember

Vi inviterer alle interesserte til en variert og fargerik juleforestilling, der publikum gjennom et muntert og stemningsfylt program får oppleve juleforberedelser og julefeiring, en blanding av kjente julesanger og juleleker, små julehistorier og juletablå, som skaper julemoro, julestemning og juleglede.