A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Jente som sjonglerer

Kulturkompis - våren 2012

Kulturkompis er et samarbeidsprosjekt mellom  Inderøy kulturskole og Sakshaug SFO. Prosjektet startet 11.april 2012 med sirkus, stump, maskelaging og bevegelse. Med utviklingsmidler fra utdanningsdirektoratet kan Kulturkompis starte opp der målet er å prøve ut modeller for:

• Å sikre den estetiske dimensjon i en fremtidig heldagsskole

• Styrke, og videreføre mål og samarbeidsstrukturer utviklet gjennom KOM!-prosjektet (Kreativt OppvekstMiljø) Kulturskolen som ressurssenter.

• Stimulere og utvikle barns evne til nyskaping, undring og refleksjon gjennom kunstopplevelse og – aktivitet
 
• Utvikle et mangfoldig kulturtilbud til flere enn i dag. (Kulturskole for alle) Gi barn mulighet til å bli kjent med ulike estetiske uttrykk som bakgrunn for valg av disiplin innen kulturskolens kjernevirksomhet. Kulturell kompetanse.
 
• Målet med prosjektet er at alle kommunens seks barneskoler/SFO i løpet av prosjektperioden på 3 semester skal få tilsvarende kulturtilbud.
 
Sirkusinstruktør: Helene Dahl
Bevegelseinstruktør: Hanne Aasan
Maskeinstruktør: Bente Bromstad
Stump-instruktør: Kevin Myrabakk
Fotografering: Morten W. Gjul
Filmprosjekt: Pronomen v/Bjørnar Skjesol

IMG  0198

IMG  0207

Skjema