error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Instr i ring

Kulturkompis

Kulturkompis er et 5-ukers tilbud til alle elever i 2.-4.trinn ved grunnskolene i Inderøy kommune og inngår i kulturskolens grunnprogram. Det betyr at:

Undervisningen skal bidra til å utvikle kreative evner, faglig kompetanse og samarbeidsevne som grunnlag for personlig utfoldelse. Grunnprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe- og ensembleundervisning. Det kan eksempelvis være grupper innen musikk, dans, teater, visuell kunst, lek- og rytmikkbasert begynneropplæring, tilbud for elever med spesielle behov og grupper som kombinerer ulike fag.

(Fra Rammeplan for kulturskolen, mangfold og fordypning  http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Om_oss/Landsmotet/2014/08_Rammeplan_for_kulturskolen.pdf )