error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Penger

Kulturmidler

I Hovedutvalg Folk 04.04.2017 ble det vedtatt nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler. I Hovedutvalg Folk 27.02.18 ble det vedtatt en liten endring. Dette innebærer at søkere som er registrerbare i frivillighetsregistret, registrer seg. Søkere som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å bruke inderøyprofilen i markedsføring mm.

 

Mer informasjon om frivillighetsregisteret finner du her
Mer informasjon om Inderøyprofilen finner du her 
De nye retningslinjene kan du lese her

 

4 tilskuddsordninger:

Prosjekttilskudd
Driftstilskudd
Anleggsmidler
Tilskudd til arrangement

 

Søknadsfrist for prosjekttilskudd, driftstilskudd, anleggsmidler og tilskudd til arrangement er 1. mai. Tilskudd til større arrangement har søknadsfrist 1. oktober.

Søknadsskjema finner du her

 

Skjema