A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Inderøytur til Todalen. Foto: Kåre Bjerkan

Kulturminneprisen til Fjord- og Jektnemnda

Inderøy kommunestyret vedtok 14. desember at Kulturminneprisen går til Fjord- og Jektnemnda i Inderøy Museums- og historielag.

Fjord og Jektnemnda består av; Innherred Kystlag, Kjerknesvågen kai og båtforening, Paulines venner og Inderøy Museums- og historielag.
Nemda får prisen for sitt framifrå arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av jekta Pauline.
 
Kjerknesvågen kai. Foto: Jan Thorsen
Begrunnelse:
Jekta Pauline drives og vedlikeholdes av Fjord- og jektnemnda som er i et formalisert samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Jekta eies av Egge Museum.
 Pauline er den siste seilende jekt i verden og er klassifisert som en av de mest verneverdige fartøy i Norge. Det er derfor en nasjonal kulturskatt som forvaltes av Fjord- og Jektnemnda
Pauline har fått hjemmehavn på Kjerknesvågen i et levende fjord- og kystmiljø med bred faglig kompetanse innenfor fartøyvern, restaurering, vedlikehold og sjømannskap.
Siden Fjord- og Jektnemnda overtok driftsansvaret for Pauline i 2008, har det vært stor aktivitet ved å skape et aktivt miljø for bevaring og bruk av Pauline.
I 2010 var det stor aktivitet med markering av at det var 150 år siden Jekta Pauline ble bygd på Letnes med navnet «Letnesjekta».  Gjennom en rekke arrangement, fagseminar, jubileumsskrift og andre tiltak ble unge som eldre involvert i jubileumsfeiringen.
I år har Fjord- og Jektnemnda gjennom Pauline deltatt i en rekke arrangement som knytter Inderøy og Mosvik sammen. Pauline er et lim i kommunesammenslåingen samtidig som den er et felleseie for alle kommunene i den indre delen av Trondheimsfjorden.
Vi gratulerer Fjord- og Jektnemnda med prisen og ønsker lykke til med videre arbeid og håper ar de får all den støtte og annerkjennelse som de fortjener.
 
Kulturminneprisen utdeles under «Brølløpsfesten» i Inderøy kulturhus 7. januar 2012.

Inderøytur til Todalen. Foto: Kåre Bjerkan

Skjema