Arkeolog Inger Marie Kimo registrerer arkeologiske kulturminner

Kulturminneregistrering i Mosvik - fylkesarkeologen orienterer

09. september 2022 - 13. september 2022
Mandag 12. september inviteres det til et åpent møte, hvor fylkesarkeologen tar imot nye tips og informerer om arbeidet så langt. 
Som et ledd i Inderøys kulturminneplan fra 2019, samarbeider fylkeskommunen og kommunen om systematisk registrering av arkeologiske kulturminner i Mosvik. Arkeolog Inger Marie Kimo startet opp i juli, og vil fortsette utover høsten.
Møtet er i Kaldalsstua kl. 19. Mosvik museum og historielag er teknisk arrangør.

Skjema