A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Kulturstipend for ungdom

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

Forslag fra organisasjoner eller enkeltpersoner sendes Inderøy kommune på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller på telefon 74124200 innen 15. oktober.

Mere informasjon finnes på kommunens hjemmeside.

http://www.inderoy.kommune.no/kulturstipend-for-ungdom.315876.no.html

Skjema