Kulturstipend for ungdom_2020

Kulturstipend for ungdom

Har du forslag til gode kandidater til Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom? Eller er du sjøl ungdom og ønsker å søke stipend?
 

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

Les mer om kulturstipendet og retningslinjer her.

Forslag sendes Inderøy kommune innen 1. oktober.

postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema