A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av nye vegnavn

Utvalg for lokale stedsnavn har i møte 22.05.2019 gjort følgende vedtak i sak PS 1/19:

  • Oppdeling av Letnesvegen med eget navn ned til området som heter Letnessjøen; "Letnessjøvegen"
  • 3 nye vegnavn i hyttefeltet Svaberget på Kjerknesvågen; "Toppberget", "Solberget" og "Svaberget"
  • Behov for nytt vegnavn på Gangstadhaugen boligfelt på Sandvollan; "Elgstien"
  • 3 nye vegnavn i skogområdene til Vinje Bruk mellom Mosvik og Leksvik; "Kattmagavegen", "Gåstjønnvegen" og "Midtiskogvegen"

Se de nye vegnavnene i kart her.

 

Klageadgang:

Klageadgang iht Stadnamnlovens § 10, 1. ledd. Klagefrist 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

 

Skjema