A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Brenne

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Brenne, eiendom 195/4,8 i Inderøy kommune.

Skjema