A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Reguleringsplan Øynaparken

Kunngjøring om igangsatt reguleringsplanarbeid

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av «Reguleringsplan Øyna» (detaljregulering) i Inderøy kommune. Området omfatter deler av eiendommen 6/1 og 6/4 og er tenkt tilrettelagt for hotelldrift i forbindelse med dagens anlegg.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/ ing. Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 STEINKJER, email joe@tronderplan.no, tlf. 90 85 90 81.

Frist for merknader er satt til 18.02.2019.

 

Annonse om igangsatt planarbeid "Reguleringsplan Øyna"

Reguleringsplan for Øyna, planprogram

Tips en venn Skriv ut

Skjema