Nessjordet B 2

Kunngjøring oppstart med regulering for Nessjordet B2

Skjema