A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kornaks

Kurs i søknadsskriving

Inderøy kommune inviterer til kurs i søknadsskriving onsdag 18. januar for alle frivillige lag og foreninger i kommunen. Påmelding Inderøy kommune.

Tema vil være hvordan organisasjonene kan arbeide for å øke finansieringen av egne prosjekter.
Det vil bli gått inn på konkrete det med søknadsskriving. Det vil bli presentert ulike ordninger som finnes. Fylkeskommunale og kommunale ordninger blir spesielt presentert.
Samtidig vil nettstedet tilskudds-portalen bli presentert.
Det er i utgangspunktet ingen begrensninger i antall deltakere. Hver organisasjon kan delta med flere.
Kursholder vil være Nicolaas Kippenbroeck fra Scan4news AS.
Kurset er gratis og foregå i Inderøy kulturhus onsdag 18. januar kl 1800 – 2100.
Påmelding Inderøy kommune, servicetorget tlf 74 12 42 00 eller postmottak@inderoy.kommune.no innen mandag 16. januar.
Velkommen til hyggelig kurskveld.
 

Skjema