A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kvalitet i Inderøybarnehagen

Inderøy kommune skal prioritere å gjennomføre et utviklingsarbeid med fokus på kvalitet i Inderøybarnehagen.

Askim.jpg

Fra 18. til 20. november dette år reiste alle styrerne og oppvekstfaglig rådgiver fra Inderøy kommune til Askim kommune for å bli nærmere kjent med et verktøy som skal gjøre oss i stand til å forske på oss selv. Dette med tanke på å sikre utvikling og bedre kvaliteten i våre barnehager. Utviklingsarbeidet skal bestå i å vurdere kvalitet i våre barnehager ut fra kvalitetskjennetegn på ulike nivå innenfor ulike områder. Kjennetegnene skal være forankret i teori og forskning. Videre skal dette gi grunnlag for refleksjon over og utvikling av egen praksis, avdelingenes praksis og barnehagens praksis. Metodikken i utviklingsarbeidet vil være IGP, individuell, gruppe og plenums refleksjon. Fortellingene om vår nåværende praksis skal bidra til å utvikle vår neste praksis.

Studieturen ble finansiert av kompetansemidler fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag, og skal komme alle barnehager i Inderøy til nytte. Sågar kan vårt nybrottsarbeid også bli interessant og nyttig for flere kommuner.

Styrertur.jpg

Tips en venn Skriv ut

Skjema