A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Startlån

Startlån skal medvirke til at husstander med boligetableringsproblemer skal kunne få mulighet til å etablere seg i egen bolig. Inderøy kommune har eget reglement for tildelingen, hvor det bl.a. heter at ungdom i etableringsfasen skal prioriteres.

Det er kommunestyret som vedtar om kommunen skal oppta startlånmidler til videre tildeling, som regel i forbindelse med budsjettbehandlingen. Søknad om startlån avgjøres administrativt i kommunen.

Søknadene behandles som oftest fortløpende etter hvert som søknaden blir mottatt. Det kan enten gis et forhåndstilsagn om lån, eller lån til en konkret bolig.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om Startlån fås ved henvendelse til kommunen. Dessuten finnes det opplysninger om Startlånordningen på husbankens hjemmeside, husbanken.no.