A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Låneregler og lånekort

Nasjonalt lånekort1. Lånekort - Lokalt eller nasjonalt kort
For å kunne låne, må du ha gyldig lånekort, enten lokalt kort for Inderøy bibliotek eller nasjonalt lånekort (kan brukes i hele Norge).
 
Ved registrering av nasjonalt kort må fullt personnummer oppgis og legitimasjon forevises. Å få lånekort er gratis, og alle som har fylt 6 år eller har begynt på skolen, kan bli registrert som lånere. Barn under 13 år må ha underskrift av foresatte. Låneren er ansvarlig for lånekortet.
 
Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Det koster kr. 20,- for nytt lånekort. Husk å melde fra om endringer mht navn, adresse, e-post og telefonnummer. Ta alltid med lånekortet ved bibliotekbesøk.
 
2. Personvern
For å få lånekort ved Inderøy bibliotek trenger vi å registrere personopplysninger om deg. Biblioteket kommer ikke til å bruke dine personopplysninger til mer enn hva som kreves for at du skal kunne låne det vi har til utlån, bruke bibliotekets datamaskiner og trådløse nett, bruke bibliotekets digitale tjenester som for eksempel lån av e-bøker. Når du bruker lånekortet som identifisering, lagres dine innloggingsopplysninger kun i tilstrekkelig tid. Du har rett til å be om innsyn i opplysninger om deg selv som biblioteket oppbevarer og behandler. 
 
3. Lånetid
Normal lånetid er 4 uker (for institusjoner: 6 uker). DVD: 1 uke. Aviser og referansesamling: Kun til bruk i biblioteket.
 
4 Fornying
Lånt materiale kan fornyes hvis ingen andre står på venteliste. Fornying kan skje ved besøk i biblioteket, over telefon, via e-post eller websøk (Meg & Mitt).
 
5. Reservering
Er boka du søker utlånt, kan du be om å få den reservert. Dette kan du også gjøre via vår hjemmeside. Du vil da få beskjed via e-post eller SMS når boka kommer inn. Husk å ta med lånekortet når du henter boka.
 
6. Purring
Biblioteket sender ut tre purringer før erstatningskrav. Satsene for purring fremgår av det til enhver tid gjeldende årsbudsjett, p.t. kr. 40,- pr. purring. Purring til lånere under 19 år er gebyrfritt!
 
Ved erstatning av materiell legges standardsatser knyttet til gjenkjøpsverdi til grunn. Omkostninger med kr. 50,- påløper i tillegg til erstatningsbeløpet og purregebyret.
 
7. Bruk av PC med internett-tilknytning
Alle brukere må ha lånekort, og de må følge reglene som er oppsatt i lokalet. Det er trådløst nett i lokalet.
 
8. Fjernlån
Vi låner inn fra andre bibliotek om vi ikke selv har det som blir etterspurt. Lånet leveres tilbake via Inderøy bibliotek.
Biblioteket tar også imot og sørger for levering av bøker som tilhører andre bibliotek.
 
9. Erstatning
Hvis bøker/andre media blir ødelagt eller ikke levert tilbake, er låner erstatningsansvarlig. Hvis du mener å ha levert boka, ta kontakt med biblioteket snarest mulig. Bøker som lånes i skoletida av elever behandles på samme måte som annet lån, med personlig erstatningsplikt.
 
Inderøy bibliotek er ikke ansvarlig for evt. feil som kan oppstå på lånernes avspillingsutstyr ved bruk av bibliotekets medier.
 
10. Tap av låneretten
Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene. Reglementet ble vedtatt av Kommunestyret den 19.03.01. Små endringer i ettertid i de årlige budsjettetene, deriblant gebyrsatsene.

Skjema