A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Lærlinger, helsefag

25.03.19

Inderøy kommune er godkjent lærebedrift for bl. a. Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsefagarbeider faget.

Vi søker etter nye lærlinger som skal inn fra august/september 2019

Id.nr. 684/19. 4 lærlinger – helsefag - Inderøy kommune oppfordrer voksne med innvandrerbakgrunn til å søke.

Inderøy kommune bruker DOKKER som program for dokumentasjon av læreplanmål.

Vi arrangerer lærlingesamlinger – og veiledersamlinger.

For elever som har fullført VG1 og VG2 er det to års opplæring i bedrift. Lærlingene har lærekontrakt med videregående opplæring i fylkeskommunen og får ansettelseskontrakt med kommunen som arbeidsgiver.

For elever som søker via VIGO, er det ikke nødvendig å søke her.

Lønnsvilkår

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger. Lønn til lærlinger utgjør 50 % av grunnlønn for fagarbeidere.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Heidi Henriksen 924 42 521/ 741 24282

Stillingen søkes fortrinnsvis på elektronisk søknadsskjema som du finner her- Søknadsskjema. 

Id.nr må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført id.nr vil ikke bli registrert/vurdert. Oppgi alltid id.nr. ved spørsmål om stillingen.

Søknadsfrist: 25. mars 2019

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut