A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Velkommen som søker på ledige stillinger!

  • Det kan bare søkes på kunngjorte stillinger med idnr. Vi tar ikke imot generelle stillingssøknader.
  • Fyll ut skjemaet og kryss av for hvilke stillinger du søker på.
  • Stillingens idnr skal alltid oppgis ved forespørsel angående stillingen.
  • Inderøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt ofentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.
  • Søkere som oppgir sin e-postadresse, får tilsendt bekreftelse og søkerliste elektronisk.
  • Skjemaet registreres direkte inn i kommunens sakssystem. Se personvernerklæringen.
  • For spørsmål, ta kontakt med servicetorget via: postmottak@inderoy.kommune.no eller telefonnr. 74124200

Se også ledige stillinger i vår samarbeidskommune: Steinkjer

 

Søknadsfrist Tittel Enhet
23. 09. 2020
Kommunalteknikk
23. 09. 2020
Hjemmetjenesten
23. 09. 2020
Hjemmetjenesten
30. 09. 2020
Institusjonstjenesten
30. 09. 2020
Institusjonstjenesten
30. 09. 2020
Psykisk helse- og rustjenesten