A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Velkommen som søker på ledige stillinger!

  • Det kan bare søkes på kunngjorte stillinger med idnr. Vi tar ikke imot generelle stillingssøknader.
  • Fyll ut skjemaet og kryss av for hvilke stillinger du søker på.
  • Stillingens idnr skal alltid oppgis ved forespørsel angående stillingen.
  • Inderøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt ofentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.
  • Søkere som oppgir sin e-postadresse, får tilsendt bekreftelse og søkerliste elektronisk.
  • Skjemaet registreres direkte inn i kommunens sakssystem. Se personvernerklæringen.
  • For spørsmål, ta kontakt med servicetorget via: postmottak@inderoy.kommune.no eller telefonnr. 74124200

Se også ledige stillinger i våre samarbeidskommuner: Steinkjer og Verran

 

Søknadsfrist Tittel Enhet
21. 11. 2019
Hjemmetjenesten
21. 11. 2019
Sandvollan barnehage
21. 11. 2019
Skolehelsetjenesten
21. 11. 2019
Barnehagene
02. 12. 2019
Inderøy ungdomsskole
02. 12. 2019
Oppvekstsektoren
02. 12. 2019
Landbruk, plan og miljø
09. 12. 2019
Inderøy Legesenter