A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Velkommen som søker på ledige stillinger!

  • Det kan bare søkes på kunngjorte stillinger med idnr. Vi tar ikke imot generelle stillingssøknader.
  • Fyll ut skjemaet og kryss av for hvilke stillinger du søker på.
  • Stillingens idnr skal alltid oppgis ved forespørsel angående stillingen.
  • Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste iht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personaltjenesten.
  • Søkere som oppgir sin e-postadresse, får tilsendt bekreftelse og søkerliste elektronisk.
  • Skjemaet registreres direkte inn i kommunens sakssystem. Se personvernerklæringen.
  • For spørsmål, ta kontakt med servicetorget via: postmottak@inderoy.kommune.no eller telefonnr. 74124200

Se også ledige stillinger i våre samarbeidskommuner: Steinkjer og Verran

 

Søknadsfrist Tittel Enhet
20. 05. 2019
Institusjonstjenester
20. 05. 2019
Hjemmesykepleien
20. 05. 2019
Hjemmesykepleien
20. 05. 2019
Omsorgsleiligheter Inderøyheimen