A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Legesenter for luftveisinfeksjoner på Rinnleiret – under etablering

For å hindre smittespredning vil kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal åpne et eget legesenter for innbyggere med kraftig hoste eller andre symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

Legesenteret er under planlegging. Det skal avlaste fastlegekontorene og legevakta. Når senteret åpner vil rutinene bli som vanlig. Du ringer fastlegen din og ber om konsultasjon. Så er det fastlegekontoret som bestemmer hvor og når du skal møte opp.

- Vi må sikre at koronasmitte ikke spres blant innbyggerne via legekontorene. Samtidig er det viktig å unngå at legene blir smittet, forklarer Peter Daniel Aune, leder for Innherred interkommunale legevakt.

Ingen innbyggere skal kjøre direkte til legesenteret på Rinnleiret. Aune understreker at om du blir syk, skal du fortsatt ringe fastlegen din eller legevakta. Legen henviser evt videre til Rinnleiret for videre undersøkelse etter en telefonsamtale eller e-/videokonsultasjon.

Legesenteret på Rinnleiret bemannes av lege og hjelpepersonell og er åpent på dagtid, sju dager i uka. Det skal ikke foretas testing av korononasmitte på Rinnleiret. Legevaktslederen viser til at slik testing skal fortsette som før ved en undersøkelse i bil ved legevakta. Dette gjøres for å begrense spredningen av smitte.

Det er ikke avklart når legesenteret er i gang, men målet er så raskt som mulig. Årsaken til at alle ikke kan testes er at man ikke har kapasitet til å teste alle.

Det er folkehelseinstituttets kriterier som gjelder for hvem som skal testes:

·       Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse

·       Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

·       Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

·       Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

·       Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

 

 

Skjema