Lena Oldren Heggstad

Lena Oldren Heggstad

 

 

 

 

 

 

Lena Oldren Heggstad

Gangstadmarka 57
7670 Inderøy
 
Arbeiderpartiet
 
Tlf: 47848244
E-post: oheggsta@online.no

 

 

Skjema