error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Lokale tiltak

Status 18.01.21:

 

Barnehager og skoler i Inderøy kommune. Følgende gjelder i Inderøy kommune fram til og med den 22. januar 2021:

 • Rødt nivå videreføres for alle barneskoler og barnehager i Inderøy kommune. Inderøy har innført rødt nivå for både ungdomsskolen og Inderøy videregående skole. Ved eventuell stenging av skoler for fysisk undervisning eller stenging av barnehage(r) i ovennevnte perioden, legges det til grunn en forutsetning at det er etablert et tilbud for barn/unge med spesielle behov og/eller barn av foreldre med samfunnskritiske jobber (vedtatt i formannskap 15.01.21)
 • Inderøy kommune planlegger å gå over til gult nivå fra og med mandag 25. januar. Endelig informasjon om overgang til gult nivå kommer i løpet av uka.
 • Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

 

Lokale tiltak knyttet til idretts, fritid- og kultur arrangementer – barn og unge under 20 år

Inderøy kommune vil på grunn av rødt nivå i barnehage og skole i Inderøy kommune presisere at følgende gjelder til vi går over til gult nivå:  Gjelder fra og med 20. januar:
Innendørs aktivitet: Her må barn og unge følge sin barnehage/skolekohort og opprettholde 1 m avstand også innad i kohorten. For øvrig gjelder at ingen syke skal møte, og at det skal utføres håndhygiene minst før og etter aktiviteten. Uteaktiviteter: Her må barn og unge følge sin barnehage/skolehort og opprettholde 1 m. avstand også innad i denne kohorten. Tiltaket gjelder i perioden fra og med 20. januar til og med søndag 24. januar

 

Lokale restriksjoner og anbefalinger innen helse og omsorg

Vi minner om våre restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene gjelder ut januar måned.

 

Status 08.01.21:

Som følge av tilfelle av smitte i 1., 4. og 6. trinn ved Sakshaug skole er hele trinnene og berørte lærere satt i karantene. Karantenen varer i 10 dager fra siste eksponeringsdag/siste dag man har vært i nærheten av smittet. Dvs. at det kan være ulike dager for karanteneslutt. Elever og lærere i aktuelle trinn skal testes ved Rinnleiret.

Sakshaug skole stenges i 10 dager, til og med 18. januar 2021.

En avdeling ved Sakshaug barnehage holdes stengt grunnet smitte hos en familie tilknyttet avdelingen. Alle familier tilknyttet avdelingen settes i karantene og skal testes ved Rinnleiret.

 

Status 05.01.21:

Alle som har vært ved Næss omsorgsboliger fra 26.12 og fram til 05.01.21, skal i karantene i 10 dager (fra den dagen dere var på Næss sist), og dere skal testes for covid-19. Dette henger sammen med utbrudd av covid-19 blant ansatte og beboere ved Næss omsorgsboliger.

Vi ber deg om å ta kontakt med servicetorget Inderøy kommune 74 12 42 00,  og registrer deg på ei liste, slik at smittesporingsteamet kan ta kontakt med deg for testing.

 

Status 04.01.21:

Rødt nivå innføres nå på alle barnehager, skoler og kulturskolen
Overordna kriseledelse har ut fra utviklingen av smittesituasjonen besluttet at det innføres «rødt nivå» i alle private og kommunale barnehager og skoler. Det betyr at tiltakene skjerpes og rødt nivå gjelder fra og med 5. januar og ut uke 2. Det jobbes med å sende ut informasjon til foresatte i barnehage, skole og kulturskolen.

Helse- og omsorg – Næss omsorgsboliger
Det er iverksatt et strengere isolasjonsregime og vi har høyna smitteverntiltakene. Flere ansatte er nå i karantene og ledelsen jobber med å bemanning til tjenesten.

 

Status 03.01.21:

Mosvik barnehage holder stengt i uke 1, annet enn for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber.

Mosvik skole gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Inderøy ungdomsskole: 

 • Heves til rødt nivå – dette på bakgrunn av nye statlige innstramninger av smittevernregler
 • Dette vil si at det blir delvis hjemmeundervisning og delvis klasseundervisning fra tirsdag 5. januar
 • Mandag 4. januar holdes skolen stengt slik at ledelsen og lærerne kan planlegge det videre undervisningsopplegget framover. Denne dagen legges det opp til hjemmeskole.
 • Det er sendt ut et eget informasjonsskriv til foresatte i kveld den 3. januar 2021.

 

Helse- og omsorg: 

Restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene videreføres ut januar måned.

 

Avlys besøk og sosiale treff fram til 18. januar:

 • Det anbefales at vi alle minimerer sosial kontakt de nærmeste to ukene, og utsetter eller avlyser alle samlinger i privat regi.  
 • Alle fritidsaktiviteter, også for barn og unge, innstilles i to uker.
 • Gruppetimer i treningsstudio opphører – individuell trening kan gå som normalt.
 • 1:1-virksomheter bør bruke munnbind, for eksempel frisør, fysioterapeut m.fl.

 

 

Status 14.12.2020:

Det er ingen lokale tiltak i Inderøy kommune.

Information i English: Status 14.12.2020: 

There are no local restrictions in Inderøy municipality.

 

Information from Norwegian Institute of Public HealthEngelsk_flagg.jpg

Skjema