A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad barnehage

Lyngstad barnehage er en del av enheten Lyngstad skole og barnehage. Vi har to avdelinger; en i barnehagebygget og en i skolens lokaler.

I barnehagen har vi fokus på leken og hverdagsaktivitetene. Uteområdet, nærmiljøet og naturen blir brukt aktivt hele året. Vi ønsker å skape et godt psykososialt miljø for barna gjennom å arbeide med tilknytning, vennskap og voksenrollen.

 

Kontaktinformasjon:

Styrer: Bente Volan tlf. 741 24 475  Mobil 45 25 85 86

bente.volan@inderoy.kommune.no

 

Avdeling Revkroken: tlf. 741 24 467 Mobil 95 77 47 59

Avdeling Haukråka: tlf, 741 24 473 Mobil 95 77 96 38