A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad skole

Lyngstad skole - med visjon om å gi alle en gyllen mulighet - ligger vakkert plassert mellom gårder, skog og knauser på nordvestsiden av Inderøya. I gangavstand finner vi kaiområdet på Kjerknesvågen.

 

Kontaktinformajson:

Assisterende rektor: Mari Løvrød Erichsen 741 24 465

Mari.Lovrod.Erichsen@inderoy.kommune.no

 

Personalrom 741 24 472

SFO 741 24 467

Utdeling av hedersmerke og diplom til Gunvor Marit Ulvin Fossum

En stor takk til Gunvor Marie Ulvin Fossum

Stor takk til Gunvor Marit Ulvin Fossum for 32 årsinnsats som lærer ved Lyngstad skole.

Rektor Thomas Herstad overrakte diplom og hedersmerke.

Månedsbrev juni 2017

Månedsbrevet for juni finner du her


Oppdatert: 20.06.2017

Påskekafé

Påskekafé finner du her PDF document ODT document

SchoolBus_150x157

Skoleskyss

Skoleskyssen kjøres til samme tid som forrige skoleår.

SFO

Nye vedtekter SFO

Vedtektene i SFO var til behandling i kommunestyret. De nye vedtektene er gjeldende fra 1.august 2015. Merk endret åpningstid 07.30 - 16.00. Utover denne kjernetiden kan det avtales lengre oppholdstid, da i samarbeid med barnehagen.

De nye vedtektene. PDF document ODT document


Oppdatert: 07.12.2016

Felles praktisering av regler for SFO

Det hersker en del uklarheter omkring praktisering av reglene for SFO. Det gjelder bl a de barn som har lav sats, deres muligheter til oppsamling av tid og ordninger knyttet til foresattes ulike turnuser. Vi håper å få en avklaring etter hvert.


Oppdatert: 07.12.2016
Kartleggingsprøver, illustrasjon

ENDRET SKOLEUKE

Samarbeidsutvalget ved Lyngstad skole og barnehage har gitt sine anbefalinger til organisering av leksehjelp samt timeplan for 2. og 3. klasse. Sammen med sentrale pålegg om leksetid og daglig fysisk aktivitet gjør dette at strukturen på skoleuken er endret.

Oppdatert: 20.09.2010
gymsal

ELEVENES SKOLEMILJØ

Informasjon om kap. 9A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø finnes i kolonnen til venstre under Lyngstad skole - Elevenes skolemiljø. Der finner du lenker til loven, artikler og klageskjema. Klikk bilde for å bli tatt direkte til siden.


Oppdatert: 20.09.2010