A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad skole

Lyngstad skole - med visjon om å gi alle en gyllen mulighet - ligger vakkert plassert mellom gårder, skog og knauser på nordvestsiden av Inderøya. I gangavstand finner vi kaiområdet på Kjerknesvågen.

 

Kontaktinformajson:

Rektor/enhetsleder: Ann Kristin Gamlemshaug, 47 45 96 57

Ann.Kristin.Gamlemshaug@inderoy.kommune.no

 

Personalrom 741 24 472

SFO 741 24 467

Månedsbrev november 2017

Månedsbrevet for november finner du her

Åsmund Lyngstad tildeles KSs hedersmerke

Åsmund Lyngstad berømmet for lang og tro tjeneste

Vaktmester ved Lyngstad skole og barnehage igjennom 32 år, Åsmund Lyngstad, ble berømmet for lang og tro tjeneste med KSs hedersmerke, diplom og gaver fra kommunen ved rådmann Peter Ardon og kolleger.


Oppdatert: 21.09.2017

Skolemelk

Her kan du bestille skolemelk - Skolelyst


Oppdatert: 20.09.2017
Utdeling av hedersmerke og diplom til Gunvor Marit Ulvin Fossum

En stor takk til Gunvor Marie Ulvin Fossum

Stor takk til Gunvor Marit Ulvin Fossum for 32 årsinnsats som lærer ved Lyngstad skole.

Rektor Thomas Herstad overrakte diplom og hedersmerke.

Påskekafé

Påskekafé finner du her PDF document ODT document

SchoolBus_150x157

Skoleskyss

Skoleskyssen kjøres til samme tid som forrige skoleår.

SFO

Nye vedtekter SFO

Vedtektene i SFO var til behandling i kommunestyret. De nye vedtektene er gjeldende fra 1.august 2015. Merk endret åpningstid 07.30 - 16.00. Utover denne kjernetiden kan det avtales lengre oppholdstid, da i samarbeid med barnehagen.

De nye vedtektene. PDF document ODT document


Oppdatert: 07.12.2016

Felles praktisering av regler for SFO

Det hersker en del uklarheter omkring praktisering av reglene for SFO. Det gjelder bl a de barn som har lav sats, deres muligheter til oppsamling av tid og ordninger knyttet til foresattes ulike turnuser. Vi håper å få en avklaring etter hvert.


Oppdatert: 07.12.2016
Kartleggingsprøver, illustrasjon

ENDRET SKOLEUKE

Samarbeidsutvalget ved Lyngstad skole og barnehage har gitt sine anbefalinger til organisering av leksehjelp samt timeplan for 2. og 3. klasse. Sammen med sentrale pålegg om leksetid og daglig fysisk aktivitet gjør dette at strukturen på skoleuken er endret.

Oppdatert: 20.09.2010