A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Mangfolds- og likestillingspris

Inderøy kommune opprettet i desember 2021 en mangfolds- og likestillingspris. Prisen deles ut første gang i 2022.

Mangfolds- og likestillingsprisen gis for særskilt og fremragende innsats for å fremme likestilling, inkludering og mangfold i Inderøy kommune. Prisen kan tildeles en eller flere personer, en gruppe eller en organisasjon, en bedrift eller virksomhet/enhet i Inderøy kommune. Det vil bli annonsert muligheter for å forslå kandidater.

Retningslinjer for tildeling av mangfolds- og likestillingspris

Skjema