Eldres dag

Markering av Eldres dag

Rundt 150 pensjonister fra hele kommunen var samlet i Kulturhuset fredag kveld.

Kvelden startet med middag og kaffe i kultursalen med taffelmusikk av PA Røstad. Utover kvelden ble det flott underholdning av "Flirfoill og heit" som bidrog med sanger og melodier fra Nordland. En selvlært arkeolog fra "Mosvitjen" ramle etterhvert inn på scenen, hun hadde tatt fri fra potetopptakinga, og tatt seg for første gang over sundet til Inderøya. Kvelden ble avsluttet med PA Røstad som spilte opp til dans for mange danseglade pensjonister. Under arrangementet ble det delt ut blomster til Ragnhild Hammer og Anna Vatn for deres store og frivillige innsatsen for de eldre. De har hver uke gjennom mange år vært på Inderøyheimen og Ness, hvor de har hatt forskjellige aktiviteter som bl.a.sittedans, hjernetrim og allsang. Dette viktige arbeidet har stor betydning, og de har med dette gledet mange eldre.

Kvelden ble ledet av Svein Jørum, og ble arrangert av "Den kulturelle spaserstokken" i samarbeid med Eldres råd. 

Anna og Ragnhild 1  [ 1]

Anna Vatn, Svein Jørum og Ragnhild Hammer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Mer informasjon

Skjema