A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Middag

MATOMBRINGING

Skal sikre tilfredsstillende ernæring til eldre og funksjonshemmede som ikke klarer eller må ha betydelig assistanse til å tilberede maten.

Brukere som på grunn av sykdom, alder eller av andre årsaker ikke klarer å ivareta sitt innkjøp/ernæringsbehov kan få tilbud om utbringing av middag, eller de kan komme til kaffen ved Inderøyheimen eller Mosvik sykeheim for å spise der.

Tjenesten kan tildeles mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kjøkkenet ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim produserer mat for leveranse til kommunale institusjoner, omsorgsboliger og til private hjem. Middagsmenyene er lagt opp etter god, gammel norsk standard og vi legger vekt på variasjon.

Det må søkes Tildelingskontoret om dette tilbudet, ved å sende inn en søknad.

Søknadsskjema

Salg av middagsmat:
   
Varm mat til pensjonister (utkjørt) pr porsjon 97
Varm mat til pensjonister (under 2G) utkjørt pr porsjon 62
Varm mat på Kaféen pr porsjon 105
     
Salg av måltider til omsorgsboligene    
Frokost pr måltid 33
Kveldsmåltid pr måltid 33
Middag pr måltid 90
Full kost pr dag 145
Abonnement alle måltider pr måned 4150
Fravær utover 5 dager pr måned gir avslag i pris    
(over 2 G) pr dag 145
Frokost (under 2 G) pr måltid 26
Kveldsmåltid (under 2 G) pr måltid 26
Middag (under 2G) pr måltid 62
Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr måned 3150
Fravær ut over 5 dager pr måned gir avslag i pris. under 2 G pr.dag 106
Full kost (under 2 G)         pr dag 106
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema