error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Middag

MATOMBRINGING

Skal sikre tilfredsstillende ernæring til eldre og funksjonshemmede som ikke klarer eller må ha betydelig assistanse til å tilberede maten.

Brukere som på grunn av sykdom, alder eller av andre årsaker ikke klarer å ivareta sitt innkjøp/ernæringsbehov kan få tilbud om utbringing av middag, eller de kan komme til kaffen ved Inderøyheimen for å spise der.

Tjenesten kan tildeles mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kjøkkenet ved Inderøyheimen  produserer mat for leveranse til kommunale institusjoner, omsorgsboliger og til private hjem. Middagsmenyene er lagt opp etter god, gammel norsk standard og vi legger vekt på variasjon.

Det må søkes Forvaltningskontoret om dette tilbudet, ved å sende inn en søknad.

Priser -se Egenandeler

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Skjema