error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Maurtuva Vekstgård_Trønderlån

Maurtuva Vekstgård

I samarbeid med Inderøy kommune tilbyr Maurtuva Vekstgård aktivitetstilbud og overnattingstilbud til hjemmeboende personer med demens (med diagnose eller under diagnostisering).

Maurtuva TrivselsTreff

Hver mandag og fredag er det TrivselsTreff på Maurtuva Vekstgård. Vi henter deltakerne hjemme mellom 8.30 og 9.15. Vi starter med en god frokost etterfulgt av aktiviteter både ut og inne (alt etter interesser, ønsker, årstid og vær- og føreforhold). I 13.30-tida spiser vi middag før heimtur i 14.30-tida. Forvaltningskontoret i Inderøy tildeler plasser, se søknadsskjema her. Her er det plass til åtte deltakere.

Hver måned arrangerer vi også PensjonistPensjonat på gården og det er et overnattingstilbud til samme gjengen – Norges eneste faktisk :). Les mer om PensjonistPensjonatet lengre ned på denne siden.

Nasjonalforeningen for folkehelse sier:

"Aktivitet tar vare på og stimulerer den friske delen av hjernen. Et godt dagaktivitetstilbud er blant de beste tiltakene for å opprettholde funksjonsevnen, samtidig som det avlaster pårørende."

 

Innholdet

Oppskriften på en vanlig Maurtuva-dag er god mat, aktiviteter etter interesse og ønske, sosialt samvær og en stor porsjon humor. Her står trivsel i høysete for alle som er samlet på gården og avlastning med god samvittighet for våre deltakeres pårørende. Skyss og mat (frokost samt middag med forrett/dessert) er innberegnet i prisen. Se egenandeler, (under aktivitetstilbud).   Kommunen fakturerer dette etterskuddsvis. Hvis pårørende ønsker å komme og spise middag sammen med oss betaler de en kostpris på 100,-  Vi setter stor pris på besøk så alle er hjertelig velkommen. NB! Gi beskjed i god tid i forveien så vi vet vi lager opp nok mat.

 

Hvorfor TrivselsTreff?

Det blir nok tid til å sitte hjemme. Å være alene er ingen god medisin. Heller ikke inaktivitet. Sykdommen demens gir noen begrensninger, men mulighetene er fremdeles viktigst! På Maurtuva Vekstgård fokuserer vi på mulighetene, det gode liv her og nå og aktiviteter som bidrar til opprettholdelse av god funksjonsevne. De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig selv om man har fått denne sykdommen. Forskning viser at aktiviteter, sosialt samvær og fellesskaps-tilhørighet gjør at sykdomsutviklingen forsinkes. Pårørende som vet at sin kjære har det bra mens han/hun får forutsigbare, gode pauser, klarer seg bedre og lengre i omsorgsrollen. En soleklar vinn-vinn-situasjon der altså :)

Ta kontakt for å høre mer om tilbudene! Vi inviterer gjerne på en kaffeskvett og prat. Det viser seg å være forløsende å komme innenfor dørstokken her – da er det lettere å forstå hva dette går ut på. Og på Maurtuva har vi god kaffe!..... :)

 

Sitat fra deltakerne:

Jeg har nesten ikke sovet i natt, så mye har jeg gledet meg til å komme hit. Vi har det så trivelig, og her kan jeg veve. ”

 

Uttalelse fra pårørende:

Vår mor stortrives på Maurtua. Det gir henne påfyll og gode opplevelse. Hun forteller om tyttebærtur til Mosvik, og trollkremlaging etterpå. Hun har stekt skjeblakake og kokt gomme.

De har tatt inn egg og stelt med dyrene. Spist middag, lest aviser, pratet og hatt det trivelig, veldig trivelig. Mor har vært vant til og trivdes med arbeid både ute og inne. At hun nå igjen får oppleve de aktiviteter som i flere år har vært kjente og kjære er verdifullt for hennes livskvalitet. Vi i familien synes dette er storartet. ”

 

Maurtuva PensjonistPensjonat

De som har plass på Maurtuva TrivselsTreff har også muligheten til å booke seg inn på  PensjonistPensjonatet.

PensjonistPensjonatet er et tilbud om to dager på gården inkludert en overnatting, oftest første mandag og tirsdag i måneden. Her har vi plass til fire pensjonærer og det er også her Forvaltningskontoret i Inderøy som tar seg av booking av plasser, søknadsskjema her. Innholdsmessig er PensjonistPensjonatet likt TrivselsTreffene der god mat, trivsel og aktiviteter etter ønsker og interesser er ingredienser. I samarbeid med Inderøy Sanitet kan vi tilby overnatting i smånette pensjonatrom med gode senger og trivelig interiør. Også her er skyss og mat inkludert i opplegget. Se egenandelen pr døgn for PensjonistPensjonat (under aktivitetstilbud). Kommunen fakturerer dette etterskuddsvis.

Maurtuva Vekstgård_Soverom.jpg

 

PensjonistPensjonatene i 2018
Måned Dato for PP
Januar 8.-9. januar
Februar 5.-6. februar
Mars 5.-6. mars
April 9.-10. april
Mai 7.-8. mai
Juni 4.-5. juni
Juli 2.-3. juli
August 6.-7. august
September 3.-4. september
Oktober 1.-2. oktober
November 5.-6. november
Desember 3.-4. desember

 

 

Maurtuva Vekstgård er lokalisert på gammeltunet på gården Hogstad Østre i Inderøy kommune. På tunet står ei gammel trønderlån med historisk atmosfære og universell utforming i 1. etasje. Vi har restaurert hele låna som nå har fullverdig boligstandard. Her har vi tre store stuer, et godt og romslig kjøkken godkjent av Mattilsynet, vaskerom og spiskammers, bad og toalett.

I andre-etasjen av trønderlåna har vi satt i stand fire smånette soverom og i samarbeid med Inderøy Sanitet, som gav oss 100 000,- til innkjøp av utstyr til tilbudet, kan vi tilby lokaler i tradisjonell bondestil med meget gode senger og trivelig interiør.

Fjøset på gården er bygd i vinkel og sammen med trønderlåna utgjør det et tradisjonelt trøndertun. I fjøset har vi høner, sauer og griser. I tillegg er katten Popcorn og hunden Senta faste innslag på Maurtuva. Med dyrene har vi trivelige, meningsfulle og nyttige aktiviteter og godt selskap både med en varm kattekropp i fanget i sofaen og en superlykkelig Senta  ut på tur i skog og mark.

Uteområdet og hagen på Maurtuva er under utvikling og skal bli en grønn oase med produksjon av grønnsaker, poteter, blomster og urter i tillegg til en prydhage til behag for kropp og sjel.

 

Vertsskapet på Maurtuva Vekstgård:

Ida Stene Tangstad

Ida er utdannet agronom og sykepleier og grunnlegger av Maurtuva Vekstgård sammen med Kjerstin Heggdal Grimstad. Hun er samboer med Stig Hogstad, som Maurtuva Vekstgård leier gammeltunet på Hogstad Østre av. Ida er faglig ansvarlig for alle tilbudene til hjemmeboende personer med sykdommen demens på gården.

Kjerstin Heggdal Grimstad

Kjerstin er utdannet faglærer i Helse-, Ernæring- og Miljøfag i tillegg til veiledningspedagog med fordypning i Motiverende Intervju. Sammen med Ida har hun etablert og driver nå Maurtuva Vekstgård. Kjerstin er daglig leder på gården.

Olav Villy Klo

Vår kjære potet Olav er både sjåfør, fjøsmester, vaktmester, kjøkkenmedarbeider og mere til. Han er høyt verdsatt på Maurtuva både av de på to og de på fire. :)

 

Forskning på Maurtuva Vekstgård      

I 2014-15 forsket Møreforskning og Høgskulen i Volda på Maurtuva Vekstgård sine tilbud til hjemmeboende personer med sykdommen demens. Her får Maurtuva-tilbudene toppkarakter både fra deltakere, pårørende og kommunens politikere og administrasjon.

Sakset fra intervju med pårørende:

Når dei tilsette har god kunnskap om den einskilde brukaren, kan dei også legge til rette for meiningsfulle aktivitetar. Dette blir også framheva frå alle informantane. Ei kone seier: «Kjempebra aktivitetar, kunne ikkje hatt det betre» og ei anna understrekar nettopp dette med aktivitetar som er tilpassa. At dagtilbodet er på ein gard betyr mykje. Vi får høyre om kor kjekt det er å gå i fjøset og hente egg for så å lage eggedosis etterpå, om stell av dyr, eller om å «ha te ved» som karane uttrykkjer det. Den daglege turen er fast innslag og noko mennene set svært stor pris på. Meiningsfulle og trivelege dagar er noko dei pårørande kan sjå ringverknader av når dei kjem heim. «Mor er alltid glad når ho kjem derifrå» seier ei datter og legg til: «Maurtuva har gitt mor meistring, her får ho halde på med det ho likar». Denne dama har alltid likt å veve og dette har dei lagt til rette for på Maurtuva. Ikkje mindre enn to vevstolar har dei funne plass til. Så er der andre som kan klippe filler og slikt blir det samarbeid og venskap av. Lesestunder, song og musikk er også faste innslag på TrivselsTreffet. Ei av konene fortel at mannen hadde litt motvilje i starten, og ho følte på at ho svikta litt ved å søke om plass. Men når han kjem heim seier han alltid «Vi har hatt det fint!».

Les hele forskningsrapporten her.

 

21. september 2015 ble Maurtuva Vekstgård tildelt Demensprisen for Nord-Trøndelag 2015 fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Stolte prisvinnere:

Stolte vinnere.jpg

Les tildelingskriteriene her.

 

Her er en video som viser til av tilbudet.

 

Kontaktinformasjon:

Maurtuva Vekstgård:

Ida Stene Tangstad, tlf: 97 11 47 89. ida@maurtuva.org

Kjerstin Heggdal Grimstad, tlf: 90 89 86 96. kjerstin@maurtuva.org

For mer informasjon, se hjemmeside  www.maurtuva.org

                    

Inderøy kommune: Tildelingskontoret tlf: 74 12 42 07.

 

Aktuelle lenker:

tildelingskontoret@inderoy.kommune.no

søknadsskjema

egenandeler

 

Se flere bilder:

Skjema