A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Første samling 22 august 2019

Medarbeiderskap og lederutvikling - sykefraværsprosjekt

Lederutviklingsprogrammet skal bidra til å bygge opp under visjonen og motivere til ledelse som bidrar til god samhandling medarbeidere imellom og ikke minst i samspillet med kommunens brukere. Programmet gir en god anledning til å konkretisere hvordan kommunens verdier og visjon skal vises gjennom ledernes atferd.

 

Hvordan skal personalledelse og oppfølging av sykemeldte utøves med åpenhet, raushet og respekt ?

 

21.08.19 - artikkelen er under oppdatering. Her en kort oversikt på programmet. Nærmere informasjon om medarbeidskap kommer.

 

Hovedkontakt for programmet er: personal- og utviklingsrådgiver Katrine Iversen

Skjema