A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Mellom 150 og 200 medarbeidere har nå deltatt på Medarbeiderskap

Tilbakemeldingene er svært gode etter fem medarbeiderskapssamlinger. 

- "Det er fint å bli kjent på tvers", og -"slike casediskusjoner burde vi også tatt på arbeidsplassene våre" er to gode tilbakemeldinger dere har kommet med.

Medarbeiderskap kjører videre, vi har mellom 10-13 runder igjen.

Lederutviklingen sammen med PWC er avsluttet. Du finner relevant informasjon og materiell under "lederutvikling"

Skjema