A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Mellomarbeid før samling 4

Mellom hver samling skal vi gjennomføre et mellomarbeid, og et møte i basisgruppa. 

Vedlagt er mellomarbeid før samling 4, og et lederverktøy for vanskelige samtaler, som vi skal bruke. 

Skjema