A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helsestasjon

Miljøterapeuter

Inderøy kommune ønsker å styrke det forebyggende arbeid med tidlig innsats til barn, ungdom og deres familie. Det lyses ut 2,5 stillinger som miljøterapeut. Stillingene er organisert i helsestasjon.

Teamet skal inngå i kommunens samlede innsats i det forebyggende arbeid, og bidra til god livsmestring for barn og unge i Inderøy kommune.

Hovedmålet er å arbeide direkte med barn og familier, samt initiere godt samarbeid med relevante aktører.  Målgruppen er barn og unge i alderen 0 – 13 år og deres familier.

Forebyggende miljøteam er organisert under helsestasjon, og vil ha arbeid både dag og ettermiddag. Teamet ledes av en faglig leder for forebyggende miljøteam.

Id.nr. 702/19. Fast 2 x 100% stilling som miljøterapeut.

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning til barn og foreldre

 • Veiledning til skole og barnehager

 • Ta initiativ til tverrfaglig samarbeid

   

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig relevant helse- og sosialfaglig utdanning

 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt

 • Erfaring/kompetanse i å jobbe med barn og familier er en forutsetning

 • Førerkort klasse B

 • Godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter

 • Relasjonskompetanse

 • Vise til målrettet arbeid over tid og være faglig oppdatert

 • Stor grad av fleksibilitet

 • Gode samarbeidsevner i tillegg til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet

 • Kunnskap om sosialt arbeid på individ- og systemnivå

 • Takle høyt arbeidstempo og følelsesmessige utfordringer

 • Du må kunne redegjøre for eget verdigrunnlag og holdninger, og ha en væremåte som innebærer å opptre med respekt, åpenhet, ydmykhet og raushet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Bente Molde,  bente.molde@inderoy.kommune.no , tlf:95 00 92 86

Stillingen søkes fortrinnsvis på elektronisk søknadsskjema som du finner her – Søknadsskjema.

 

Søknadsfrist: 8. juli 2019.

 

Tips en venn  Skriv ut