A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Møteplan 2019

Politiske møter starter kl. 09.00. Møter i kommunestyret holdes fortrinnsvis i AKSET Kultur- og skolesamfunn, øvrige politiske møter holdes på Inderøy Rådhus.

Utvalg jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Kommunestyret   11 (tema) 22   27 17      

3 (gml)
3 (nye)

  9 kl. 09.30
Formannskap 22, 30 13 13 10 15 5   21 4 23 13, 22  
Hovedutvalg natur 28   11 8 13 3, 24   19 2 21 11 9 kl. 08.30
Hovedutvalg folk 29   12 9 14 4   20 3 22 12  
Administrasjonsutvalg (ADU)     13 10   5         13  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)                        
Eldres råd     8 29 29 27   30     8  
Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF)     8 29 29 27   30     8  
Kontrollutvalg   6 6   8       18   12 3
Valgstyret     13   15 5     4, 10      

Folkevalgtopplæring: 24. og 25. oktober.
Folkevalgtopplæring for Eldres råd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede: Januar 2020

Link til innkalling/protokoller vil bli lagt på dato fortløpende. Innsynsmodul politiske utvalg finnes her

Skjema